Dienstag, 31. Oktober 2017

***

нощта и есенния хлад
са късните вечерни гости
на този реквиемен прием 
но не аз тук съм домакинът
и аз дори не съм поканен

домът отдавна е покоен
и под прегърбените му балкони
самотни птиците не спят
и може само тишината 
да е последния му обитател

аз тук съм само минувач
и спомените ми пристъпват прашно
и сляпо спъват се
и чезнат страшно в завесите
на сетните ми дни